Aurskog/Finstadbru Sportsklubb

Aurskog/Finstadbru Sportsklubb

Klubben opprettholder vedtak om stengt anlegg - styremøte 5.april

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 5. Apr 2020

AFSK hovedstyret var i dag samlet til diskusjon om hvorvidt klubben skal åpne opp fotballanlegget og tillate aktivitet på banene. De siste dagene har vi kunnet lese at Idrettsforbundet sammen med Helsedirektoratet har utarbeidet felllesidrettslige anbefalinger for utøvelse av aktivitet. 

Les mer om NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

I etterkant av dette har det vært mange nyhetssaker i mediebildet om fotballbaner som åpnes for uorganisert aktivitet, underforutsetning av strenge regler. Fotballforbundet laget straks en veileder om utførelsen av fotballidretten - Fotballens koronavettregler

Både hovedstyret og fotballstyret har den siste tiden mottatt mange spørsmål om vi kan åpne kunstgressbanen for aktivitet. Hovedstyret samlet seg i dag 5.april til ekstraordinært møte i Aurskoghallen, der de selv praktiserte koronaregler i form av avstand mellom tilstedeværende.

Det er viktig å presisere at koronavettreglene er opp til hver enkelt anleggseier å vurdere. AFSK sin vurdering for vårt eget anlegg og lokalmiljø er det best å holde anlegget stengt inntil videre. Styret var klart i flertall for å opprettholde at alle AFSK sine anlegg holdes stengt. 

Styret vet det er svært mange som ønsker å benytte banene våre for egentrening, men under de forutsetninger og retningslinjer som er gitt - er vi ikke trygge på at regelverket vil overholdes til enhver tid. Samfunnet er fremdeles inne i en situasjon der vi skal gjøre det vi kan for å begrense smitte, og klubben ønsker å bidra med det vi kan. Det gjør vi best ved å holde anlegget utilgjengelig, enn så lenge. 

Styre ber alle medlemmer om å vise forståelse for dette og selvsagt overholde beslutningen som er fattet. 


Øystein Bråten 

Daglig leder 0 Kommentar

AFSK idrettsanlegg stengt - Årsmøtet utsettes på ubestemt tid

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 12. Mar 2020

Bildet viser hva samfunnet skal bekjempe. Koronaviruset er i sterk utvikling, norske myndigheter har beordret drastiske tiltak for å stoppe spredningen. I dag kom Idrettsforbundet med ordre om at all idrettslig aktivitet - treninger så vel som kamper - skal opphøre med umiddelbar virkning. 

Håndballsesongen siste del er avlyst, basketball likeså. Fotballforbundet har stanset all aktivitet foreløpig ut april. 

Kjære medlemmer, nå er det alvor. Nå må vi alle sammen lytte til myndigheter og være med og gjøre hva vi kan for å redusere smitterisiko så mye vi kan. 

AFSK hovedstyret besluttet i kveld at absolutt all aktivitet på Aursmoen og på Finstadbru skal stanse. Sportslig så vel som dugnad. Gruppemøter inkludert. Hvis det skulle være tvil - treningsrommet også.

Anleggene er stengt!  

Inntil videre. Dette betyr også uorganisert aktivitet, vi ber innstendig om at våre medlemmer IKKE tar seg inn på utendørsanleggene og spiller fotball. Til foreldre - vi ber dere ta en prat med de yngre så alle får en forståelse for dette. 

Styret og daglig leder følger med i nyhetsbildet og føringer fra myndigheter, og vil følgelig informere våre medlemmer omgående dersom nye slutninger tas. 

Daglig leder vil være i arbeid og er tilgjengelig på telefon og epost. Varierende tilstede på anlegget. 


ÅRSMØTET TORSDAG 19.MARS - BESLUTTET UTSATT

Det blir ikke holdt årsmøte i Aurskoghallen torsdag om en uke. Det er ikke berammet ny dato, til det er situasjonen naturlig nok altfor uklar. Dette kommer vi tilbake til når samfunnsbildet endrer seg. 

Årsmøtedokumenter ferdigstilles og publiseres på hjemmesidene om kort tid. 

I forbindelse med at klubbens årsmøtet utsettes så vil gruppestyrene som har fungert gjennom det siste året fremdeles fungere. Gruppestyrene som ble valgt på gruppenes respektive årlige møter får ikke virkning før etter valget på Årsmøtet er gjennomført. 


Råd mot smittebegrensning har dere hørt nok om i mediene. Fra klubben kommer dette rådet: 

Ta vare på dere selv og deres aller nærmeste. Lytt til og følge rådene fra øverste myndigheter.  


Hilsen styret og daglig leder Øystein 


Les saken fra Norges Idrettsforbund

Viktig informasjon om koronavirus


0 Kommentar

Ny lovnorm for AFSK

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 28. Jan 2020

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020. Blant flere endringer ble det vedtatt ny lovnorm for idrettslag for å sikre at alle idrettslag til en hver tid har en lov som er i tråd med NIFs lovverk. 

Brevet fra NIF til alle idrettslag av 22.11.2019

AFSK har oppdatert sin lovnorm gjennom styrevedtak 20.01.2020. Loven kan leses i sin helhet: AFSK vedtekter 2020

Det er krav om at alle klubbens medlemmer gjøres kjent med lovendringen, saken sendes ut som nyhetsbrev til våre medlemmer. Styret anmoder alle om å sette seg inn i nye loven. 

Styret


0 Kommentar

AFSK håndball - årlig møte torsdag 5.mars kl 19.00

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK håndballgruppa avholder sitt årlige møte på klubbhuset i Aurskoghallen - torsdag 5.mars klokken 19.00. Vel møtt! 


0 Kommentar

Årlig møte AFSK svømming mandag 3.februar 2020 klokken 18.00

Postet av Aurskog/Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK svømmegruppa holder årlig møte for 2019 mandag 3.februar klokken 18.00.

Møtet gjennomføres i møterom bunkersen i Aurskoghallen. 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline