Aurskog-Finstadbru Sportsklubb

Aurskog-Finstadbru Sportsklubb

Ny lovnorm for AFSK

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 28. Jan 2020

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020. Blant flere endringer ble det vedtatt ny lovnorm for idrettslag for å sikre at alle idrettslag til en hver tid har en lov som er i tråd med NIFs lovverk. 

Brevet fra NIF til alle idrettslag av 22.11.2019

AFSK har oppdatert sin lovnorm gjennom styrevedtak 20.01.2020. Loven kan leses i sin helhet: AFSK vedtekter 2020

Det er krav om at alle klubbens medlemmer gjøres kjent med lovendringen, saken sendes ut som nyhetsbrev til våre medlemmer. Styret anmoder alle om å sette seg inn i nye loven. 

Styret


0 Kommentar

AFSK håndball - årlig møte torsdag 5.mars kl 19.00

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK håndballgruppa avholder sitt årlige møte på klubbhuset i Aurskoghallen - torsdag 5.mars klokken 19.00. Vel møtt! 


0 Kommentar

Årlig møte AFSK svømming mandag 3.februar 2020 klokken 18.00

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2020

AFSK svømmegruppa holder årlig møte for 2019 mandag 3.februar klokken 18.00.

Møtet gjennomføres i møterom bunkersen i Aurskoghallen. 0 Kommentar

Årsmøte fotballgruppa mandag 10.februar kl 19.00

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 15. Jan 2020

Fotballgruppa holder årsmøte mandag 10.februar klokken 19.00

Møtet avvikles i klubbhuset i Aurskoghallen. 

Vel møtt og møt frem i rimelig tid. 


0 Kommentar

Medlemskontingent for 2020

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 9. Jan 2020


Klubben sender straks ut medlemskontingent for 2020. Denne sendes til våre medlemmers registrerte epostadresse, så følge med i din innboks de kommende dagene. Dersom du som er medlem ikke finner epost fra klubben i din innboks, så sjekk spamboks for sikkerhets skyld. Finner du den ikke der så ta kontakt med oss, da kan det være feil ved epostadressen vi har registrert i vårt system.  


Alle aktive, tillitsvalgte, trenere og oppmenn som representerer AFSK i organisert trening og kampaktivitet må være medlem av idrettslaget, dette er viktig for blant annet rettigheter til idrettens forsikringsordning.
Alle abonnenter på klubbens treningsrom skal også være medlem av klubben.

Samtidig setter vi stor pris på at du vil være medlem av klubben og støtte oss selv om du ikke skulle være aktiv i noen av gruppe for øyeblikket. Dette er verdifullt for oss. 

Husk også at dere kan endre dine personlige data som bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer på siden MinIdrett.no Vi ber vennlig om at dette gjøres dersom man eksempelvis flytter bosted eller endrer jobb som medfører ny epostadresse.

Medlemssatsene er som følger:

  • Enkeltmedlemskap - kr. 350,-
  • Familiemedlemskap - kr. 600,-

Vi ber om at dere tar kontakt på medlem@afsk.no dersom 

  • det er feil ved faktura, for eksempel feil sats
  • du/dere ønsker endringer i medlemskapet
  • du/dere er medlem og ikke har mottatt faktura innen 14.januar

Eventuelle utmeldinger må i henhold til idrettens lover skje skriftlig. E-post kan sendes til medlem@afsk.no   Vær derfor oppmerksom på at man fortsatt er medlem av klubben selv om man ikke lenger er aktiv i en idrettsgruppe.

Hilsen daglig leder 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline