Oppdatering covid19 regler - gjeldende fra mandag 12.april kl 00.00

Postet av Øystein Bråten den 10. Apr 2021

OPPDATERING SMITTEVERN.
Det er lørdag formiddag offentliggjort at Aurskog Høland kommune får visse lettelser i smittevernstiltakene. For AFSK vi fra mandag åpne idrettshallen og slippe til innendørs aktiviteter for aldersbestemte lag opp til og med 19 år. Aktivitet utendørs fortsetter, og det er ingen regler om å overholde avstand til hverandre under aktiviteten. 


Serveringssteder tillates også åpne, det betyr at AFSK kiosk / hallvaktsordning startes igjen mandag ettermiddag kl 17.00 


Treningsrommet tillates dessverre ikke åpent i denne omgang. 


Disse tilpasninger gjelder fra og med mandag 12.april, til og med søndag 25.april. 


Aurskog Høland kommune endres fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B. Les mer om endringene og tiltaksnivåene på kommunens hjemmesider HER


Lykke til med treningen. 


Hilsen Øystein


0 Kommentar

ÅFSK årsmøtet mandag 12.april - UTSATT INNTIL VIDERE

Postet av Øystein Bråten den 7. Apr 2021

AFSK annonserte i mars at årsmøtet ville bli gjennomført mandag 12.april, men årsmøtet kommende mandag blir dessverre avlyst - ingen gjennomføring verken fysisk fremmøte eller digitalt. 


Hovedstyret kommer tilbake med ny informasjon i uke 15 om når årsmøtet berammes. 


Vennlig hilsen hovedstyret


0 Kommentar

AFSK årsmøtet mandag 12.april - UTSATT INNTIL VIDERE

Postet av Øystein Bråten den 7. Apr 2021

AFSK annonserte i mars at årsmøtet ville bli gjennomført mandag 12.april, men årsmøtet kommende mandag 12. blir dessverre avlyst og utsatt ytterligere  - ingen gjennomføring verken fysisk fremmøte eller digitalt. 


Hovedstyret kommer tilbake med ny informasjon i uke 15 om når årsmøtet berammes. 


Vennlig hilsen hovedstyret


0 Kommentar

Oppdatering covid19 smittevernsregler - gjeldende fra og med tirsdag 16.mars

Postet av Øystein Bråten den 15. Mar 2021

Mandag kveld offentliggjorde myndighetene ytterligere forsterkede smittevernstiltak for alle kommuner i Viken fylke. AFSK forholder seg til de regler som settes, og her ser du hvilke følger dette får for driften i AFSK.

Aurskoghallen idrettsflate med garderober, treningsrommet, kafeteria og kiosk er stengt fra og med idag. Svømmehallen på Aursmoen skole er stengt. 

Det er med andre ord ikke tillatt med noen form for innendørs idrettsaktivitet. 


Det er tillatt med utendørs organisert aktivitet - i grupper begrenset oppad til 10 personer (trener + 9 aktive) De aktive skal under hele økten holde en avstand på 2 meter overfor hverandre. 


 Aurskog Høland kommunes begrunnelse for stenging av treningssentre

Merknad: Når det gjelder stengning av treningssentre så er bakgrunnen for å stenge treningssentre at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.


Tiltakene varer til og med søndag 11.april


Myndighetenes forsterkede smittevernstiltak kan dere lese her: 

https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/16.3.2021-nye-koronatiltak/

 

AFSK informerer ytterligere etter hvert som situasjonen utvikler seg. 


0 Kommentar

Årsmøtet mandag 12.april - UTSATT INNTIL VIDERE

Postet av Øystein Bråten den 10. Mar 2021

AFSK annonserte i mars at årsmøtet ville bli gjennomført mandag 12.april, men årsmøtet kommende mandag blir dessverre avlyst - ingen gjennomføring verken fysisk fremmøte eller digitalt. 


Hovedstyret kommer tilbake med ny informasjon i uke 15 om når årsmøtet berammes. 


Vennlig hilsen hovedstyret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline