Naboen pusser opp...

Postet av Øystein Bråten den 6. Mar 2023

De medlemmer som hyppig besøker idrettsanlegget for tiden, har antakelig registrert større anleggsvirksomhet er igang - på begge sider av anlegget ! Om ikke vi er omringet, så er i alle fall nord- og sørflankene nå invadert av anleggsmaskiner. Naboen har startet oppussingsarbeidet.. 

Og dermed er Aurskog Høland kommune i gang med sine storstilte planer om en ny Aursmoen 1-10 skole. AFSK har fått være med i de fora vi skal under planleggingsfasen, og vi har gitt våre innspill om hvordan vi kunne ønske oss idrettsfasiliteter skal være ved den nye skolen. Viktigst for oss er at kommunen ivaretar muligheten for at det kan drives god idrettsaktivitet i de nye lokalene, veldig gledelig er det at det skal bygges et nytt svømmebasseng. Det bygges også en fullverdig idrettshall på den nye skolen, og kanskje kan AFSK være en bruker av anlegget på sikt. 

Dog er det en god stund til skolen er innflyttingsklar, nå først er vi nødt til å tilpasse oss anleggsvirksomhet rundt oss. Som dere kan se er gressbanen nord for hallen nå historie. Dette kommer ikke som en direkte overraskelse på oss, annet enn at vi kanskje har sittet litt for lenge på gjerdet og fulgt med politikken - blir det skole eller ikke... Når prosjektet så ble vedtatt i høst har det gått veldig fort. Først for en måneds tid siden fikk vi informasjon om at gressbanen Tundraen må innlemmes til anleggsarbeid i sin helhet. 

Bare for å forklare - tomten som hallen og gressbanen ligger på har kommunen råderetten over. AFSK har verken gitt bort eller leid bort noe område - om det skulle være tvil om det. 

Når det gjelder fotballbane kapasitet - så kommer vi med informasjon om dette senere. 

Nedenfor kan dere se riggplan for arbeidet som er i gang. Denne er produsert av entreprenør Backe Romerike. Første fase er nå i mars er riving av husene langs Aurveien, parallelt med etablering av anleggsbrakker og parkeringsplass for mannskaper som skal jobbe i byggeprosjektet fremover. Det kommer til å bli veldig mange arbeidere involvert underveis, så behovet er stort. 

Som det går frem av tegningen - anleggsbrakker og parkering bygges nå rett på nordsiden av Aurskoghallen. 

Resten av området - dvs resten av Tundraen - er også anleggsområde, men dette er en del av området det skal bygges på. 

Sørover på anlegget så ser vi at grusplassen mellom skøyteisen og Myrvoldveien er gjerdet inn. Dette er området hvor det nå etableres midlertidig barneskole, altså paviljonger. Dette er samme tomten som nevnt ovenfor, en tomt kommunen råder over. De neste årene - dvs under utbyggingen av nye skolen - vil skøytebanen ha ny adkomst for publikum, parkeringen med innkjøring fra Aurveien må benyttes. Skøytegruppa skal følgelig lage isbane de kommende vintrene, og de får ny adkomst via en ny vei lengre vest langs Myrvoldveien. Varmebua er nødt til å flyttes midlertidig imens det står paviljonger på området, og den vil stå vest for paviljonger. Her kan dere se tegning over området underveis i bygging av paviljongene. 

Da er stor-arbeidene kommet i gang, og AFSK sin aktivitet skal selvsagt opprettholdes underveis - selv om naboen pusser opp... 

Vi kommer med mer informasjon om prosessen senere. 


Daglig lederÅrsmøte i AFSK - tirsdag 14.mars klokken 19.00

Postet av Øystein Bråten den 24. Jan 2023

Dato for Årsmøte i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb er satt til tirsdag 14.mars

Tidspunkt:   19.00

Sted:            Klubbhuset (2.etasje) i Aurskoghallen

Det åpnes herved for å melde inn saker til behandling på årsmøtet.

Frist for innsending av saker - fredag 24.februar

Årsmøtedokumenter publiseres på afsk.no senest uken før møtet - tirsdag 7.mars. 

I år som i fjor vil årsmøtet åpnes med et humoristisk innslag. I år får vi besøk av lokale Lars Jørgen Skaret, som tar oss gjennom en halvtime med seksualopplæringen fra sine skoledager på Aursmoen. 


Vi gleder oss ! :) 


mvh StyretHvil i fred, Kai Quille

Postet av Øystein Bråten den 16. Jan 2023

(Foto: Roger Ødegård, Indre Akershus Blad). 

Æresmedlem Kai Magnar Quille, f.31.01.1941, gikk bort fredag 13.januar, etter lengre tids sykdom

Kai var en fremragende fotballspiller på Aurskog IL på 60-tallet, og var et talent utenom det vanlige. i 1964 var han fast inventar på laget som spilte seg opp i datidens 2.divisjon ved å slå Mjøndalen 9-1 hjemme på Aurskog stadion. I 1965 var Aurskog best på Romerike da laget slo Lillestrøm 3-0 i serien. 

Aurskog IL guttelag 1956. Kai Quille, bakre rekke nr 3 fra venstre. (Bildet hentet fra; En venn for livet, Aurskog idretten gjennom 100 år, Hammer / Kind-Johannessen) 

Etter fotballkarrieren gikk han rett over i administrative roller i Aurskog IL, og var klubbformann i perioden 1982 - 84. Og hadde han ikke ledervervet så jobbet han fast og trutt i kulissene over mange år, særlig med å skaffe inntekter til driften. 

På 90 tallet var han leder i AFSK fotballgruppe i mange år. 

Kai ble meget fortjent utnevnt til æresmedlem i AFSK i 1993. 

Vi lyser fred over Kai sitt minne. Norsk Tipping grasrotandel - en viktig inntektskilde for AFSK

Postet av Øystein Bråten den 9. Nov 2022

Håper du vil velge Aurskog-Finstadbru Sportsklubb som din grasrotmottaker,  klikke på bildet og velg AFSK som din grasrotmottaker 


Hva er Grasrotandelen?
Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller går inntil 7% av spillinnsatsen til den grasrotmottaker du velger, uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les gjerne mer om ordningen på nettsidene til Norsk Tipping


Hvordan blir du Grasrotgiver? 

Du må være kunde hos Norsk Tipping, du kan trykke her og registrere deg og samtidig velge AFSK som din grasrotmottaker. 

Grasrotandelen er en enkel og viktig inntektskilde for AFSK. De siste årene har klubben hatt +/- 250.000 kroner i inntekt fra ordningen. Vi tror potensialet er større - at det ennå er mange tippere som ikke kjenner til ordningen og dermed ikke har valgt forening man støtter. 

Her kan du se klubbens Grasrotinntekt siden 2009. AFSK i solidaritet med NIFs SoMe kampanje for bedre strømstøtteordning

Postet av Øystein Bråten den 14. Sep 2022


Felles SoMe-kampanje i norsk idrett for en bedre strømstøtteordning

Av Idrettsforbundet  13. sep 2022 

Fra onsdag 14. september kl. 12 kjører norsk idrett en felles kampanje for å styrke idrettens strømstøtteordning. NIF håper alle organisasjonsledd som er berørt av strømkrisen, bidrar til å spre kampanjen i sosiale medier.

Norsk idrett er nødt til å stå sammen om å øke kunnskapsnivået hos beslutningstakere og synliggjøre konsekvensene hvis ikke idrettens strømstøtteordning styrkes. NIF kan ikke sitte stille i båten å se på den prekære økonomiske krisen som nå utspiller seg i svært mange idrettslag som følge av de høye strømprisene.

Landet har allerede fått det første eksempelet på idrettslag som nå slukker lyset i ishallen fordi kostnadene er for høye. Flere idrettslag står i samme situasjon og vurderer å stenge ned sine anlegg.

NIF oppfordrer derfor alle organisasjonsledd som mottar denne beskjeden, om å dele SoMe-plakatene som ligger vedlagt fra og med onsdag 14. september kl 12.

Stortinget skal møtes 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger. Vi håper at alle bidrar til å spre budskapet helt frem til denne dagen.

Kort om hva NIF ønsker å oppnå:

1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative terskelverdi (betyr at gass også skal inngå).

2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt da idrettslagene har liten mulighet til å tilpasse strømforbruk og lite tilgjengelig egenkapital.


Kommentar fra AFSK kontor: 

Aurskog-Finstadbru Sportsklubb støtter NIF sin Sosiale-Medier kampanje om økt strømstøtteordning. For AFSK sin del er ikke situasjonen prekær på nåværende tidspunkt, og det er ingen av våre anlegg som er i fare for nedstenging for øyeblikket. Strømforbruk og dertil unormalt høye regninger er like fullt noe vi har fokus på i den tiden vi nå er i. 

Hilsen daglig leder.