Hovedstyret:
Tittel:Telefon:E-post:Valgt for:

Vegard TønsbergLeder
vegard.tonsberg@stubjahr.no2020
Anita Kopperud Nestleder472 49 761anita.kopperud@live.no2019-20
Morten Hagbartsen

900 86 028
mhagbart@online.no
2020-21
Aina Stamsaas BolkesjøBarneidrettsansvarlig905 25 321
ainabolkesjo@gmail.com
2020-21
Sveinung Green
950 39 056Sveinung.green@gmail.com2020-21
Laila Schulhus
971 29 286
lailaschul@gmail.com
2019-20
Christian LysakerØkonomiansvarlig
909 95 258
christian@fagmobler.no
2019-20

Daglig leder:Øystein Bråten
948 97 831dagligleder@afsk.no

Kaféutvalget:Nina Quille RingereideLeder951 00 919ninaquille@hotmail.com
Anita Kopperud
AFSK hovedstyret472 49 761anita.kopperud@live.no

Laila SchulhusFestutvalgetAnita KopperudLeder472 49 761anita.kopperud@live.no
Tom BonsakSeniortreffenArild HenriksenKoordinator907 37 696arild.henriksen.aurskog@gmail.comLevert av IdrettenOnline