AFSK innecup 2020

AFSK innecup 2020

Arrangør: Aurskog/Finstadbru Sportsklubb
Påmeldingsfrist: 09.01.2020 21:30:00

Påmelding

Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk.En sak som gjelder et mulig brudd på idrettens regelverk, vil bli behandlet av NIFs domsorganer, og eventuelt med endelig virkning i Idrettens voldgiftsrett, dersom saken gjelder brudd på antidopingregelverket. Brudd på reglene kan medføre sanksjoner, bl.a. utelukkelse fra all idrettslig aktivitet under NIF herunder Norges Bedriftsidrettsforbund. For mer informasjon se her.

Navnet på den klubb deltakende lag representerer

E-postadresse til deltakende lags kontaktperson

Mobilnummeret til deltakende lags kontaktperson


Levert av IdrettenOnline