AFSK støttefond

Sammen med Generalsponsor Aurskog Sparebank opprettet AFSK et støttefond som er ment for inkludering i av medlemmer, primært barn og ungdom fra mindre ressurssterke familier; som eksempel flyktninger, innvandrerbakgrunn, endret livssituasjon - kort sagt medlemmer med svakere betalingsevner fra alle samfunnets sosiale lag. Dette er altså et fond med penger som er satt av til å dekke medlemskontingenter og avgifter knyttet til de ulike aktivitetene klubben tilbyr, slik at barn og unge kan delta i aktiviteten på lik linje med sine venner og kjente. 

Medlemmer kan altså søke klubben om å få dekket ulike klubbutgifter som eksempel medlemskontingent, treningsavgifter, påmeldinger til cuper, treningssamlinger eller andre arrangementer i klubbens regi. 

Fondet er til disposisjon for medlemmer og familier som har begrensede ressurser som følge av for eksempel endringer i familiesituasjon, endringer i jobbsituasjon, økonomi med mer. Gode grunner er å være enslig forsørger, man ikke har fast arbeid, innvandrerbakgrunn uten arbeid etc. 

AFSK oppfordrer at medlemmer ønsker å benytte fondet. Da sender man en skriftlig kortfattet søknad på epost til  dagligleder@afsk.no med en kort begrunnelse for søknad og med oppstilling av hvilke avgifter man ønsker dekket. 

Alle søknader behandles helt  konfidensielt, søkere trenger ikke være bekymret for at sin personlige søknad blir tilkjennegjort for øvrige grupper eller medlemmer. 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Øystein hvis du har spørsmål, telefon 948 97 831