Naboen pusser opp...

Postet av Øystein Bråten den 6. Mar 2023

De medlemmer som hyppig besøker idrettsanlegget for tiden, har antakelig registrert større anleggsvirksomhet er igang - på begge sider av anlegget ! Om ikke vi er omringet, så er i alle fall nord- og sørflankene nå invadert av anleggsmaskiner. Naboen har startet oppussingsarbeidet.. 

Og dermed er Aurskog Høland kommune i gang med sine storstilte planer om en ny Aursmoen 1-10 skole. AFSK har fått være med i de fora vi skal under planleggingsfasen, og vi har gitt våre innspill om hvordan vi kunne ønske oss idrettsfasiliteter skal være ved den nye skolen. Viktigst for oss er at kommunen ivaretar muligheten for at det kan drives god idrettsaktivitet i de nye lokalene, veldig gledelig er det at det skal bygges et nytt svømmebasseng. Det bygges også en fullverdig idrettshall på den nye skolen, og kanskje kan AFSK være en bruker av anlegget på sikt. 

Dog er det en god stund til skolen er innflyttingsklar, nå først er vi nødt til å tilpasse oss anleggsvirksomhet rundt oss. Som dere kan se er gressbanen nord for hallen nå historie. Dette kommer ikke som en direkte overraskelse på oss, annet enn at vi kanskje har sittet litt for lenge på gjerdet og fulgt med politikken - blir det skole eller ikke... Når prosjektet så ble vedtatt i høst har det gått veldig fort. Først for en måneds tid siden fikk vi informasjon om at gressbanen Tundraen må innlemmes til anleggsarbeid i sin helhet. 

Bare for å forklare - tomten som hallen og gressbanen ligger på har kommunen råderetten over. AFSK har verken gitt bort eller leid bort noe område - om det skulle være tvil om det. 

Når det gjelder fotballbane kapasitet - så kommer vi med informasjon om dette senere. 

Nedenfor kan dere se riggplan for arbeidet som er i gang. Denne er produsert av entreprenør Backe Romerike. Første fase er nå i mars er riving av husene langs Aurveien, parallelt med etablering av anleggsbrakker og parkeringsplass for mannskaper som skal jobbe i byggeprosjektet fremover. Det kommer til å bli veldig mange arbeidere involvert underveis, så behovet er stort. 

Som det går frem av tegningen - anleggsbrakker og parkering bygges nå rett på nordsiden av Aurskoghallen. 

Resten av området - dvs resten av Tundraen - er også anleggsområde, men dette er en del av området det skal bygges på. 

Sørover på anlegget så ser vi at grusplassen mellom skøyteisen og Myrvoldveien er gjerdet inn. Dette er området hvor det nå etableres midlertidig barneskole, altså paviljonger. Dette er samme tomten som nevnt ovenfor, en tomt kommunen råder over. De neste årene - dvs under utbyggingen av nye skolen - vil skøytebanen ha ny adkomst for publikum, parkeringen med innkjøring fra Aurveien må benyttes. Skøytegruppa skal følgelig lage isbane de kommende vintrene, og de får ny adkomst via en ny vei lengre vest langs Myrvoldveien. Varmebua er nødt til å flyttes midlertidig imens det står paviljonger på området, og den vil stå vest for paviljonger. Her kan dere se tegning over området underveis i bygging av paviljongene. 

Da er stor-arbeidene kommet i gang, og AFSK sin aktivitet skal selvsagt opprettholdes underveis - selv om naboen pusser opp... 

Vi kommer med mer informasjon om prosessen senere. 


Daglig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.