Kafeteria og hallvaktsinstruks

Her finner du gjeldende instruks 

Arbeidsinstruks kiosk og hallvakt - oppdat 2023.pdf