Skøytegruppa


Skøytegruppas formål er å aktivisere befolkningen på Aurskog for å fremme folkehelse og samhold, samt positiv og sunn aktivitet.

Skøytegruppas styre og frivilige gjennomfører utallige timer dugnadsarbeid hvert år for å legge til rette for is på grusbanen bak skolen, og det er planer om både Skøytedisco og andre arrangementer til vinteren igjen. 

Du finner mer informasjon på Skøytegruppa sin Facebookside.