Se Idrettsforbundets video - De uvurderlige

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 22. Nov 2022

Bildekilde - Norges Idrettsforbund

 Norges Idrettsforbund kjører landsdekkende kampanje for at idrettslag skal trekke til seg flere frivillige!

En hyllest til våre frivillige

AFSK setter stor pris på alle frivillige som stiller opp og gjør sine tildelte jobber - både en vanlig treningsdag og under våre faste arrangementer. Herunder trenere og lagledere, foreldre i styreverv eller i daglige hallvakter, foreldre som stiller opp ved anleggsbygging, og vi skal ikke glemme vår kjære gruppe av pensjonister som bidrar sterkt hver torsdag til driften av klubben! 

VI SETTER STOR PRIS PÅ DERE, ALLE SOM EN !

Samtidig trenger vi alltid flere, og denne kampanjen er viktig for å nå ut til bygda med informasjon om hvor viktig det er å involvere seg rundt aktivitetstilbudet til barna våre. 

Jeg er også helt sikker på at det er mye idrettskompetanse i bygda vår, som kan bidra til nye aktivitetstilbud. 

Om man er knyttet til AFSK eller ikke - ditt engasjement teller ! 


Trykk her for å se flere kjente idrettsprofiler snakke om frivillighet i idretten. 

med hilsen 

Øystein Bråten

daglig leder AFSK
Bli med på gratis terrengløp for barn lørdag 13.august

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 5. Aug 2022

Vi ønsker barn og unge velkommen til Bakkeløpet

AFSK og BAKKE inviterer til terrengløp for barn og unge under Aurskog Martn !

Under Aurskog Mart'n - lørdag 13.august - arrangerer vi terrengløp for barn og unge på idrettsanlegget.

Bakkeløpet er primært for barn og unge fra ca 6 år og opp til 12 års alder, likevel ingen begrensninger for verken yngre eller eldre søsken, foreldre eller besteforeldre. 

Foreldre eller storesøsken kan løpe sammen med de yngste

barna.

Vi ønsker at alle som ønsker og delta melder seg på i forkant - det kan gjøres på vår hjemmeside - PÅMELDING TIL BAKKELØPET


Fellesstarter:

Klokken 12:00 Barn fra 6 - 8 år, kort løype (gjerne m forelder)

Klokken 12:30 Barn fra 9 - 12 år, lang løype 

Klokken 13:15 Åpen klasse, fra 13 år


Ingen offisiell tidtaking - de som ønsker tar tiden for eget barn / tar tiden selv.

Medalje og drikkeflaske til alle barn opp til og med 12 år !

Det trekkes i tillegg ut flere gavekort blant alle

registrerte deltakere - som Høyt og Lavt, alpakkavandring, Megafun m.fl. 


To løyper på anlegget, begge i sikre soner uten kryssing av veier!

• Kort løype - ca 750 meter, for de yngste opp til 8 års alder.

• Lang løype - ca 1750meter, passer for 9 år og oppover.

Likevel ingen hindring for de yngste kan løpe lang løype.

Løypene er åpne for besiktigelse fra klokka 10:00 på arrangement dagen.


KORT LØYPE: 

LANG LØYPE:

Vi bygger 3mot3 fotballbaner

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 19. Jun 2022

Bilder viser tilsvarende minibaner fra Konnerud IL, Drammen (foto: Konnerud IL)

Mandag 20.juni starter vi byggingen av 3 minifotballbaner på idrettsanlegget. Dette er fotball baner på størrelse 10 *15 meter, og banene har vant rundt seg. Slike baner er er tilpasset spill for de yngste spillerne, 6 til 7 år, der de spiller fotball 3 mot 3 i kampsituasjon. Banene vil bli flittig brukt av våre yngste lag i sesong, og de er selvsagt åpne for uorganisert spill når de ikke brukes til organisert fotballtrening eller kamp. 

Arbeidet består av 3 hovedfaser - grunnarbeider, legge kunstgress, og bygge vant i treverk. 

Mandag morgen starter vi grunnarbeider, med utgraving og utjevning av området hvor banene skal ligge. Det er Niklas Eriksen Maskinentreprenør, EF drift AS ved Anders Færgestad som står for gravearbeider, Br. Melby AS ved Trond Lysaker som frakter inn masser. AF gruppen ved Odd Inge Danielsen Rygh stiller med valse som jevner og pakker massene. 

 Vi utreder muligheten for gjenbruk av ruller med kunstgress som tidligere utgjorde hovedbanen vår. Detter vil være et midlertidig dekke - i størrelse ca 500 kvm, inntil vi på et senere tidspunkt investerer i et nytt kunstgressdekke på banen. 

Vantene bygges av impregnert treverk. Det vil ikke være vinterdrift på disse banene. 

Vi håper på en rask og uproblematisk fremdrift, og at kunstgresset legges innen ferietid. 

 

Vi benytter anledningen til å rette en takk til de nevnte involverte som bidrar med en betydelig andel spons i sine respektive arbeider. I tillegg er vi innvilget store mengder gratis masser gjennom Feiringfondet, Feiring Bruk, og massene hentes på Armoen. Dette takker vi stort for! 

Vi retter også stor takk til Sparebankstiftelsen og Amedia - Indrefondet, hvor vi har fått tildelt totalt 90.000 kroner gjennom to søknadsrunder! 


På bildet ser man området på anlegget der banene etableres - markert med oransje streker. 

 

 Vi gleder oss ! 

 

 

Ser jeg deg på Pride markeringen til lørdag?

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 16. Jun 2022


Hei til dere alle,


Som leder av Aurskog-Hølands største idrettslag er det en selvfølge for meg å stille opp i Pride Parade førstkommende lørdag. La det ikke være noen tvil: Aurskog-Finstadbru Sportsklubb er for alle, absolutt alle. Ta på deg din grønne AFSK genser og bli med oss i Pride Parade for en åpen og inkluderende idrett. Vi møtes på parkeringsplassen til Bjørkelangen VGS kl 12:30.

Håper vi ses på lørdag. 


Med vennlig hilsen
Vegard Tønsberg
Styreleder Aurskog-Finstadbru Sportsklubb AFSKÅrsmøtedokumenter og protokoll 2022

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 8. Mar 2022

Her finner du dokumentene og protokollen fra årsmøtet 15.mars.

Årsmøtedokumenter 2022.pdf

Protokoll årsmøtet 2022.pdf
Organisert idrettsaktivitet er friskmeldt !

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 14. Jan 2022

Tirsdag 1.februar formidlet Regjeringen endringer i smittevernstiltakene i samfunnet. Allerede fra klokken 23.00 samme kveld ville følgende regler gjelde for den organiserte idretten: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Det betyr at vi nå kan drive våre aktiviteter som normalt - lagsporter fotball, håndball, basket, samt allidrettsgruppen for voksne nå kan drive sine idretter helt normalt. 


For våre arrangementer vil følgende gjelde fremover: 

Offentlige arrangementer: 

  • Ingen antallsbegrensninger.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

For vårt treningsrom - og våre medlemmer her - gjelder følgende: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
  • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.


Alle besøkende til vårt treningsrom skal altså opprettholde meteren ovenfor hverandre såfremt man ikke er fra samme husstand. 

Hygiene og renhold i lokalene blir meget godt ivaretatt av vår renholdsleverandør. 


Jeg ønsker alle våre medlemmer gode treninger fremover ! 


Øystein