Innkalling til årsmøte i AFSK - 14.mars

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 12. Feb 2024

Årsmøtet i AFSK er berammet til torsdag 14.mars

Klokkeslett:  19.00 

Sted:             Klubbhuset i Aurskoghallen


Agenda: 

- Årsmelding, regnskap, budsjetter og valg av styrer - hovedlag og grupper

- Saker til behandling

- Orientering om prosjekt påbygg Aurskoghallen


Har du en sak du ønsker skal behandles av årsmøtet som øverste myndighet i klubben, må den sendes inn til styret senest den 25.februar.

Saken må inneholde redegjørelse og dertil forslag til vedtak. Saken vi da behandles av hovedstyret før publisering i årsmøtedokumentene.


Årsmøtet er åpent for klubbens medlemmer. 

I de saker som det eventuelt blir avstemming: for å kunne avgi din tellende stemme i de sakene må du være registrert medlem av klubben, minst 1 uke før årsmøtet finner sted. 

Det samme gjelder for å være valgbar til styreverv i klubben. 

Vi serverer kaffe og kringle / kanelsnurr.


Komplett årsmøtedokument publiseres på vår hjemmeside seneste 1 uke før møtet.  


med hilsen AFSK hovedstyret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.